Øster Uttrup Gruppe

Spejderhytten

Vi har tilknyttet en spejder hytte i nærheden, som vi bl.a. bruger til aktivitetsområde for spejderne.

Adressen til hytten er overvejen 24

Hytten har været et længere projekt der startede i 2005. Her snakkede man om visioner for hytten. Efter mange års arbejde og mange bump på vejen blev man færdig med hytten 13 år senere.

Vi har ambitioner for videreudvikling af området i form af vand til hytten og toilet.