Øster Uttrup Gruppe

Børneattester og samværsregler

Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Samværsregler:

Alle ungdomsforeninger har desværre haft problemer med medlemmer der går over grænser. Derfor har KFUM spejderne i samarbejde med DUF udarbejdet en strategi for at forebygge misforståelser og mulige overgreb på børnene. Hertil skal udarbejde samværsregler som man kan se herunder . Dertil skal man selvfølgelig indhente børneattester.

Note: 

Der indhentes børneattest og revideres samværsregler hvert andet år sammen.

Man skal kontakte kriseteamet i forhold til underretning.