Øster Uttrup Gruppe

Praktisk

Pris:

De tre første gange er gratis.

Det koster 200 kr. pr. kvartal at være medlem.
Det koster 150 kr når ens søskende også er medlem.
Det koster 100 kr som familiespejder

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
www.spejdernet.dk/friplads

Indmeldingsblanket: 

Man går ind på linket og udfylder skemaet. Så går der lidt tid og så er man indmeldt. https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/9216

Arrangement:

Under dette link kan man se arrangementerne for næste halve år. https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/event/9216